Impinj představil revoluční čtečku

Impinj Speedway Revolution nabízí díky patentované technologii autopilot optimální výkon v jakémkoli prostředí bez potřeby manuální konfigurace.

17.08.2009     » více


Murata představila nový čip zvaný MAGICSTRAP

Nový UHF čip se vyznačuje jednoduchým uložením a je vhodným nástrojem pro evidenci majetku.

13.07.2009     » více

Zdravotnictví


Zdravotnictví je specifický obor, ve kterém v případě vzniku chyby nehrozí pouze finanční ztráty, ale chyby mohou ohrozit i zdraví pacientů či zaměstnanců.


Mnohá zdravotnická zařízení se proto snaží zavést do svého systému velice přesné identifikační technologie.


Jedním z problémů, který tyto technologie pomáhají velice úspěšně řešit je jednoznačná identifikace pacientů a léků. Posledních 10 let se pro identifikaci osob velice úspěšně používají speciální náramky s čárovým kódem, pro identifikaci léků pak etiketa s čárovým kódem.

Technologie RFID (radiofrekvenční identifikace) je však pro identifikaci osob mnohem efektivnější, protože RFID čip zajišťuje nejenom čtení dat, ale umožňuje i zápis údajů přímo do čipu na náramku pacienta. Navíc není nutná viditelnost mezi náramkem a čtečkou.

Pacient při příjmu do nemocnice získá identifikační náramek s RFID čipem. Veškeré úkony s tímto pacientem mohou být automaticky zapisovány nejen do centrálního informačního systému, ale hlavně přímo do samotného čipu v náramku. Zapisovat lze například každé měření teploty, transfúze krve, infúze, injekce, podávané léky, atd.

Každé zdravotnické místo je vybaveno snímačem RFID a tak lze okamžitě identifikovat pacienta a zobrazit jeho údaje a to nejenom v zařízení samotném, ale i na odloučených pracovištích, kde není možné zajistit napojení čtecích zařízení na centrální informační systém.

Pomocí náramků s RFID čipem lze v kombinaci s čtecím vstupním portálem okamžitě lokalizovat pacienty a případně povolit či zamezit vstup pacienta na jednotlivé oddělení.Každá nemocnice také musí řešit nakládání s použitým prádlem. Špinavé prádlo je většinou sváženo do prádelen dodavatelskou firmou, která zajišťuje odvoz, vyprání a dovezení čistého prádla zpět do nemocnice

Prádlo bývá evidováno v pytlích na kilogramy. Řada nemocnic považuje za velice problematické prokazovat skutečné měsíční plnění dodavatele.

Pokud je každý pytel označen RFID čipem, obsluha po jeho naplnění prádlem načte identifikační číslo z čipu.

Do centrálního systému se okamžitě zapíší informaci o datu , času, váze, obsahu a zároveň informace může zapsat i do samotného čipu. Lze tak jednoduše a efektivně sledovat skutečnou váhu odvezeného prádla za měsíc, dobu od svozu k návratu prádla a případné ztráty.


RFID technologie se také uplatňuje při evidenci odebraných vzorků krve.

RFID technologie zde dokáže zamezit zbytečným záměnám a nesrovnalostem. Každý odebraný vzorek krve je označen RFID čipem, do čipu je zapsána informace o jménu pacienta, datu a času odběru a zdravotnickém útvaru.


Zdravotnická zařízení disponují značným inventárním majetkem. Každý pracovník, který má na starosti evidenci majetku ví, jak náročné je provádět ze zákona povinné značení a roční inventarizaci majetku.

Majetek je v nemocnici v neustálém pohybu a často na místech, kde je složité zajišťovat dohled. Běžně se dnes využívá k identifikaci majetku etiketa s čárovým kódem. Na každé etiketě je uveden název majetku, inventární číslo a čárový kód a v centrálních databázích je majetek umístěn v jednotlivých lokacích (místnosti, patra, budovy apod.). Etikety s čárovým kódem musí být na majetek umístěny tak, aby nedošlo k nechtěnému poškození majetku, následně pak inventární čety musí pracně manipulovat s čtecím zařízením např. pod stolem, operace samotné inventarizace je časově, fyzicky a finančně náročná.

Inventarizace pomocí etiket s RFID čipem je mnohem jednodušší. Čtecí zařízení dokáže číst RFID čip až na vzdálenost 10m, obsluha nemusí při vstupu do místnosti pracně na každém inventárním majetku hledat, kde je etiketa umístěna ani manipulovat se čtečkou na krátkou vzdálenost.Čtecí zařízení stačí umístit do vzdálenosti cca 3m od majetku a ihned lze vyhodnotit údaje o nalezeném či nenalezeném majetku.

V případě velmi drahého inventárního majetku lze použít také aktivní RFID čipy, které lze číst až na vzdálenost 100m. Při vstupních a výstupních branách lze také instalovat čtecí portály RFID a tím online sledovat pohyb těchto zařízení v rámci zdravotnického zařízení.
V Inventarizace pomocí RFID přináší nejen finanční výhody. Systém dokáže sledovat například online umístění defibrilačních zařízení v objektu a mnohé další.
RFIDportal.cz databáze dodavatelů > Dodavatelé RFID

+ Vývoj technologií

+ Výrobci technologií

+ Distributoři

+ Integrátoři

+ Lokální integrátoři

+ Dodavatelé RFID docházkových systémů

Partneři RFIDportal.cz:

ELEKTRONIKA.CZ

SKLADUJ.CZ

IN STORE Slovakia

»Obecné přínosy RFID
»Logistika
»Výroba
»Evidence majetku
»Zdravotnictví