Impinj představil revoluční čtečku

Impinj Speedway Revolution nabízí díky patentované technologii autopilot optimální výkon v jakémkoli prostředí bez potřeby manuální konfigurace.

17.08.2009     » více


Murata představila nový čip zvaný MAGICSTRAP

Nový UHF čip se vyznačuje jednoduchým uložením a je vhodným nástrojem pro evidenci majetku.

13.07.2009     » více

Výroba


Výroba :

  • přesné řízení toku materiálu ve výrobě (snížení zásob)
  • dohled na správnou kompletaci celku
  • zpětná dohledatelnost až na úroveň jednotlivých materiálů
  • okamžitá informace o stavu výroby
  • možnost zápisu informací do čipu během výroby
  • sledování využití a činnostech na pracovišti
  • možnost umístit čip natrvalo do výrobku a informace poté využít v distribuci

Je velice pravděpodobné, že v příštích obdobích to bude RFID, které výrazným způsobem změní a řízení a uspořádání výroby. Čipová technologie totiž při správném použití dokáže nabídnout v každém okamžiku ucelený přehled o aktuálním stavu ve Vaší výrobě. Stává se tak významnou součástí téměř všech dnes zavedených a oblíbených systémů řízení výroby.


Informace o vstupech do výroby a jejich řízení

a) Materiál

Do výroby z mnoha stran vstupuje materiál (základní, pomocný atd.). Všechen tento materiál (označený min. na úrovni log. jednotek čipem) se automaticky nebo ručně - stiskem tlačítka načítá do systému. V systému se tedy vytváří přehled o spotřebě, času spotřeby, výrobní lince, pracovníkovi. Na základě získaných informací lze lépe než kdykoliv dosud plánovat veškeré výrobní a logistické operace (objednávky, dodávky, plány výroby, reálné termíny dodání atd...)


b) Strojový čas

RFID může říci, kolik jednotek a za jaký čas stroj zpracoval. Lze tak jednoduše získat informaci o produktivitě strojů a jejich vytížení v různých časových intervalech. Dalším rozpracováním těchto informací lze hledat úzká místa výroby a prostor pro zlepšení výrobního procesu. (pokud znáte úzká místa Vaší výroby, lze začít opačným způsobem - za účelem absolutní kontroly a vytížení úzkého místa nainstalovat technologie čipového sledování pouze na sledovaný bod a dle potřeby systém rozšiřovat)


c) Lidé

Čipy mohou napomoci utvářet rozšířený snímek pracovní doby s informacemi kdy, kolik produktů a za jak dlouho pracovník vytvořil (zpracoval). Opět se jedná o informace sloužící k optimalizaci, hodnocení a motivování pracovníka.


Pokud se rozhodnete pro implementaci RFID ve Vaší společnosti obdobným způsobem, získáte 100% zpětný přehled o toku produktu - zpětnou dohledatelnost.


Kompletace celků - pokud ve Vaší společnosti kompletujete celky z různých produktů a materiálů, můžete kompletaci pomocí RFID čipů řídit, případně ji kontrolovat. A to pouhým načítáním čipů a počítačovou kontrolou dle předlohy


Zápis informací do čipu na produktu - pokud Vy nebo Vaši odběratelé potřebují znát vlastnosti nebo další informace o produktu, můžete je v kterékoliv výrobní fázi zapsat do čipu a kdykoliv později přečíst. (druh informací je jen na Vašem uvážení a je limitován velikostí paměti čipu)


Evidence pracovních nástrojů - při velkém množství pracovních nástrojů lze označit všechny nástroje čípy a jejich zápůjčky pak jednoduše při předávání pracovníkům automaticky snímat. Tímto postupem vznikne přesná evidence všech zápůjček a zamezí se ztrátám. Také získáte informaci o stupni využití jednotlivých nástrojů.


Logistika


RFIDportal.cz databáze dodavatelů > Dodavatelé RFID

+ Vývoj technologií

+ Výrobci technologií

+ Distributoři

+ Integrátoři

+ Lokální integrátoři

+ Dodavatelé RFID docházkových systémů

Partneři RFIDportal.cz:

ELEKTRONIKA.CZ

SKLADUJ.CZ

IN STORE Slovakia

»Obecné přínosy RFID
»Logistika
»Výroba
»Evidence majetku
»Zdravotnictví