Impinj představil revoluční čtečku

Impinj Speedway Revolution nabízí díky patentované technologii autopilot optimální výkon v jakémkoli prostředí bez potřeby manuální konfigurace.

17.08.2009     » více


Murata představila nový čip zvaný MAGICSTRAP

Nový UHF čip se vyznačuje jednoduchým uložením a je vhodným nástrojem pro evidenci majetku.

13.07.2009     » více

Obecné přínosy RFID

Jaké jsou přínosy a výhody RFID?


Každá technologie má své přínosy a svá rizika zavedení. Vždy je potřeba vycházet ze základního předpokladu, že klient pokud zvažuje zavedení nové technologie tak to činí s důrazem na výsledný efekt a tím je vždy ekonomická návratnost a přínos vložené investice (zisk).


Až do současnosti bránila vyšší míře využívání RFID čipů jejich vysoká cena, která však již začala (a v příštích letech ještě jistě bude) klesat. Proto byly RFID čipy nejčastěji používány jen pro značení zboží ve vnitropodnikových procesech. V současné době nalezneme jejich použití v logistických a výrobních firmách a do mnoha dalších odvětví hospodářství se rychle rozšiřuje.

Nespornou a nenahraditelnou výhodou čipů oproti čárovým kódům je skutečnost, že čtecí zařízení nemusí mít s čipem optický kontakt. Čip může tedy být uložen i uvnitř obalu nebo na výrobku samotném a tak chráněn před vlivem vlhkosti, teploty, nečistoty a poškození. V případě čárových kódů musí při zpracování dat docházet k postupnému načítání jednotlivých kódů za sebou a čtecí vzdálenost je minimální, v případě RFID chipů lze však naráz přečíst a zpracovat velké množstv chipů a to i na větší vzdálenosti do 10m, v případě aktivních chipů až do vzdáleností 100m.

Je zde však ještě jedna vlastnost, kterou čárové kódy nikdy neumožní a to je možnost nejenom informaci z chipu číst, ale také ji tam zapisovat a přepisovat, teprve tato technologie umožňuje převratné možnosti. Dokážete si představit jak snadné je zjistit cestu výrobku ze samotné výroby až k příjemci? Jak snadné je, aby paletový přepravník projel bránou a obsluha ERP měla připravenou výdejku a vstupní brány jdou ještě dál, dle typu pohybu dokáží určit zda se jedná o příjem či výdej zboží a mnohá další řešení ?Je radiofrekvenční identifikace správná technologie pro Váš podnik?

Stejně jako u jiných investic je nutné si před jejím uskutečněním položit otázku:
Vyplatí se?
Cestu, která vede k odpovědi se pokusíme přiblížit v následujících odstavcích.

Přínosy RFID investice


Abychom byli schopni určit přínos investice pro společnost potřebujeme znát zisk (příp. úspory) související s investicí. U výrobní linky si dokáže každý z nás jednoduše taková čísla připravit, ale u RFID? Přelomová technologie má v tomto ohledu podobný problém jako celé odvětví IT. Přínosy RF identifikace se projevují v mnoha částech společnosti a není snadné je všechny nalézt.


Vzorec pro výpočet návratnosti investice v našem případě však nutně tyto přínosy potřebuje


vzorec

RFID mnohdy může zcela změnit či úplně vymazat některé činnosti ve společnosti. Tyto změny procesů vedoucí k úsporám, bychom rozhodně neměli při výpočtu čitatele uvedeného vzorce zapomenout započítat.


Příklad na první pohled zkrytých přínosů:


Představme si tak obvyklou záležitost jako je příjem materiálu/zboží a jeho naskladnění. Tato operace dnes probíhá v mnoha společnostech po jednotlivých kusech/logistických jednotkách a tak se také informace dostávají do informačního systému (se zpožděním).


Co se stane při použití RFID?


Celá došlá zásilka je nasnímána RFID čtečkami během několika sekund a tato informace (násobně větší objem) se přenáší do informačního systému, který dosud nebyl na tento způsob zpracování informací připraven. Výsledkem tohoto naskladnění je okamžitá informace o stavu našeho skladu, a dramatické zrychlení jejího získání. Vybavíme-li stejnou technologií také výrobu ve společnosti, získáme tak stejné informace z jednotlivých částí výroby (stav výroby, průběžné zásoby na pracovišti). Dramatické zrychlení sběru informací v rámci logistiky/výroby umožňuje daleko lepší plánování zásob společnosti. Pokud máme plán výroby a stavy zásob, tak zásoby, které máme na skladě můžeme odpovědně řídit ne z hlediska Q (množství), ale z hlediska T (času). Tím se zcela zásadním způsobem zjednodušuje systém predikce objednávek a otevírá se velký prostor pro optimalizaci skladových zásob - úspory na vázaném kapitálu.


Příklad ukazuje jen jedno z možných využití RFID na toku hodnot ve společnosti. Takových příkladů lze nalézt v každé společnosti více. Otázkou pak zůstává, do jaké míry lze kvantifikovat přínos, jakého dosáhneme tak radikální změnou vybraného procesu.
V následující části vyjmenujeme několik oblastí, kde lze dosahovat pomocí RFID zlepšení.


Výčet však samozřejmě není úplný:


Logistika :

 • zrychlení procesu příjmu, výdeje, přesunu a invetarizace produktu
 • odstranění chyb obsluhy a zpřesnění celé evidence produktů
 • minimalizace nákladů spojených se značením produktů
 • opakovaný zápis údajů zboží do čipu během celého logistického pohybu
 • přesná evidence spotřebitelských jednotek, kartónů, palet
 • velká odolnost RFID čipů (vlhkost, teplota, atd.)
 • rychlé načtení údajů - není nutná přímá viditelnost označených jednotek

Výroba :

 • přesné řízení toku materiálu ve výrobě (snížení zásob)
 • dohled na správnou kompletaci celku
 • zpětná dohledatelnost až na úroveň jednotlivých materiálů
 • okamžitá informace o stavu výroby
 • možnost zápisu informací do čipu během výroby
 • sledování využití a činnostech na pracovišti
 • možnost umístit čip natrvalo do výrobku a informace poté využít v distribuci

Evidence majetku:

 • snížení chybovosti při evidenci a inventarizaci majetku
 • výrazné zrychlení procesu inventarizace majetku
 • možnost zápisu více dat do čipu na majetku, např.uložení poslední inventarizace
 • finanční úspory v nákladech na obsluhu při inventarizaci

Náklady na investici do RFID


Váš dodavatel RFID by Vám kromě informací o vnějších nákladech na projekt měl pomoci také s definicí vnitřních nákladů implementace. Změny mnoha činností, které si nasazení RFID vyžádá budou tvořit nezanedbatelnou část celkového rozpočtu investice. Proto při dosazování nákladů do vzorce ROI dbejte na co nejvěrnější vyčíslení také vnitřních nákladů (změna procesů, úpravy navazujících software, školení atd.)


Závěrem


RFID je nová technologie, která s sebou nese velké možnosti pro mnohé společnosti. Je však vždy nutné předem znát dopady nasazení na jednotlivé procesy v rámci společnosti. ROI je jedním z ukazatelů, který může napovědět, nikoliv však jediným. Pokud chcete být jisti rozhodnutím, dbejte na správný výběr dodavatele a co nejpřesnější definici Vašich požadavků - můžete k tomu použít velké množství informací na www.RFIDportal.cz.
RFIDportal.cz databáze dodavatelů > Dodavatelé RFID

+ Vývoj technologií

+ Výrobci technologií

+ Distributoři

+ Integrátoři

+ Lokální integrátoři

+ Dodavatelé RFID docházkových systémů

Partneři RFIDportal.cz:

ELEKTRONIKA.CZ

SKLADUJ.CZ

IN STORE Slovakia

»Obecné přínosy RFID
»Logistika
»Výroba
»Evidence majetku
»Zdravotnictví