Impinj představil revoluční čtečku

Impinj Speedway Revolution nabízí díky patentované technologii autopilot optimální výkon v jakémkoli prostředí bez potřeby manuální konfigurace.

17.08.2009     » více


Murata představila nový čip zvaný MAGICSTRAP

Nový UHF čip se vyznačuje jednoduchým uložením a je vhodným nástrojem pro evidenci majetku.

13.07.2009     » více

Logistika


  • zrychlení procesu příjmu, výdeje, přesunu a invetarizace produktu

Každý obchodní produkt od svého vzniku-výroby až k konečnému spotřebiteli, prochází složitou cestou distribuce. Na této cestě se podílí řada firem a každá z těchto firem s tímto produktem provádí řadu činností. Základní operace jsou, příjem na skladové místo, přesun v rámci skladu a poté výdej ze skladu další firmě v distribučním řetězci. V současné globální ekonomice je výrazným faktorem, který ovlivňuje zda firma je úspěšná či nikoliv, především rychlost. Současné značení produktů čárovým kódem umožňuje pouze postupné načítání jednotlivých čárových kódů z každého produktu, čárový kód na produktu musí mít přímou viditelnost na čtecí zařízení. Značení produktů RFID čipy umožňuje současně načíst až 1000 čipů/sec najednou, jednotlivé čipy nemusí být přímo viditelné čtecím zařízením. Paletový přepravník tak může projet celým RFID čtecím portálem a v jeden čas dojde k současnému načtení všech čipů na paletě.


  • odstranění chyb obsluhy a zpřesnění celé evidence produktů

Životnost produktu na trhu se za poslední dobu výrazně zmenšila, silná konkurence si žádá tvorbu dalších nových produktů. Toto je velice náročné na přesnost zásobování. Firmy se snaží pomocí značení produktů a informačních systému mít neustálý přehled o skladových zásobách. Hlavně se snaží tyto zásoby minimalizovat, mimo jiné z důvodů rychlé obměny produktu na trhu. Tento proces zrychlení toku produktů klade velké nároky na přesnost evidence a odstranění chyb obsluhy. Časté chyby obsluhy vedou k finančním ztrátám a mohou ohrozit konkurenceschopnost firmy na trhu. RFID čipy společně se čtecím zařízením vylučují možnost vzniku chyby obsluhy, které vzniknou například tím, že obsluha načte pouze část čárových kódů na paletě.


  • minimalizace nákladů spojených se značením produktů

Značení produktů etiketou s čárovým kódem, je v současné době nejčastěji používaný proces. Protože však čárový kód musí být na viditelném místě, dochází poměrně často k poškození etikety. RFID čip nemusí být umístěn na viditelném místě a proto jej lze do produktu nebo jeho balení umístit již v samotné výrobě. Informace o produktu jsou potom shodné po celou cestu produktu ke koncovému spotřebiteli. Tímto dojde k výrazným úsporám nákladů a tím i ke snížení koncové ceny produktu.


  • opakovaný zápis údajů zboží do čipu během celého logistického pohybu

RFID čip má oproti etiketě s čárovým kódem hlavní výhodu v tom, že do čipu lze informace i zapisovat a nejenom číst, jak je to v případě čárového kódu. Tato vlastnost bude v budoucnosti klíčová a rozhodne v mnoha odvětvích pro úplnou náhradu čárového kódu RFID čipem. Do čipu lze navíc informace zapisovat a měnit opakovaně, lze takto do každého produktu zapsat datum výroby a poté také připsat jednotlivé logistické zápisy, které vznikají po celou dobu cesty produktu.


  • přesná evidence spotřebitelských jednotek, kartónů, palet

Představte si jednoduchý model distribuce zboží: jednotlivý produkt má svůj obal a na něm čárový kód, X produktů je zabaleno do kartonu, ten má další čárový kód a Y kartónů je zabaleno na paletě, paleta má opět vlastní čárový kód. Paleta je celá v ochranném obalu z důvodu poškození.


V současnosti při samotném logistickém procesu obsluha načte čárový kód palety, ale již není schopna ověřit, zda je na paletě správný počet kartónů a správný počet produktů. Jediným řešením by bylo paletu rozebrat a postupně načíst všechny čárové kódy. RFID čtecí portál však načte najednou všechny RFID čipy na paletě nalezené. Navíc dle typu čipu dokáže vyhodnotit počet RFID čipů kartónů i počet RFID čipů samotných produktů.


  • velká odolnost RFID čipů (vlhkost, teplota, atd.)

Etiketa s čárovým kódem podléhá teplotním a povětrnostním vlivům a následně dochází k poškození etikety. Je tomu hlavně proto, že je nutné etikety s čárovým kódem umisťovat tak, aby je bylo možné načíst čtecím zařízením a tudíž z venku. RFID čip je umístěn uvnitř produktu nebo balení a tím je odolný jak proti teplotě, vodě i povětrnosti. V současné době na trhu již existují RFID čipy, které navíc mohou obsahovat čidla - například pro měření vlhkosti nebo teploty.


  • rychlé načtení údajů - není nutná přímá viditelnost označených jednotek

RFID čip má oproti etiketě s čárovým kódem dvě hlavní výhody - rychlost čtení a nepřímou viditelnost čtecího zařízení na čip. Současné standardy UHF RFID čipů umožňují načíst najednou až 1000 čipů/sec, tato hodnota se však s příchodem novějších a výkonnějších zařízení bude zvyšovat. RFID čtecí zařízení nepotřebuje mít přímou viditelnost na jednotlivé čipy, čtení i zápis probíhá bezdrátově a to do vzdálenosti cca 15m u pasivních čipů a až 100m u aktivních čipů.


Logistika


RFIDportal.cz databáze dodavatelů > Dodavatelé RFID

+ Vývoj technologií

+ Výrobci technologií

+ Distributoři

+ Integrátoři

+ Lokální integrátoři

+ Dodavatelé RFID docházkových systémů

Partneři RFIDportal.cz:

ELEKTRONIKA.CZ

SKLADUJ.CZ

IN STORE Slovakia

»Obecné přínosy RFID
»Logistika
»Výroba
»Evidence majetku
»Zdravotnictví