Impinj představil revoluční čtečku

Impinj Speedway Revolution nabízí díky patentované technologii autopilot optimální výkon v jakémkoli prostředí bez potřeby manuální konfigurace.

17.08.2009     » více


Murata představila nový čip zvaný MAGICSTRAP

Nový UHF čip se vyznačuje jednoduchým uložením a je vhodným nástrojem pro evidenci majetku.

13.07.2009     » více

Výsledky výskumu „Využitie RFID v logistickom procese podniku“


Cieľom tohto výskumu bolo zistenie súčasnej situácie, týkajúcej sa RFID implementácie a jej fungovania v českých a slovenských spoločnostiach. Pre účely výskumu bola zvolená dotazníková metóda, keď boli dotazníky distribuované potenciálnym užívateľom RFID technológie. Pri formovaní dotazníka boli na báze odbornej britskej a americkej literatúry stanovené hypotézy, ktoré boli na základe získaných dát vyhodnotené a následne boli vyvodené závery.


Firmy v ČR a SR začali používať RFID technológiu v priebehu posledných piatich rokov. Iba malé percento spoločností používa RFID dlhšie než 5 rokov. Tento fakt poukazuje na relatívnu novosť tejto technológie medzi českými a slovenskými firmami. Preto je prvým záverom tvrdenie:


Väčšina spoločností na českom a slovenskom trhu, ktoré používajú RFID, si adoptovala túto technológiu v priebehu posledných piatich rokov.


Druhá hypotéza teoretizovala o dôvodoch prechodu na RFID technológiu. Predpoklad o získaní konkurenčnej výhody bol čiastočne naplnený, avšak firmy boli špecifickejšie v uvádzaní dôvodov implementácie RFID – najčastejším bola dosledovateľnosť tovaru (alebo výrobkov). V súčasnosti žiadna veľká spoločnosť nepožaduje od svojich dodávateľov zavedenie RFID technológie (ako to je napríklad v USA – reťazec Wall-Mart). Záver hovorí:


Dôvodom implementácie RFID technológie v ČR a SR bolo získanie konkurenčnej výhody a zvýšenie efektívnosti  spoločnosti.


Ako najväčšiu prekážku pre RFID implementáciu uvádzali firmy vysokú finančnú investíciu – tento fakt sa javí ako hlavný dôvod pomerne malého rozšírenia RFID technológie medzi spoločnosťami v ČR a SR. Takisto nedostatočná povedomosť o RFID systémoch a "popularita" čiarových kódov je veľkou prekážkou pre firmy, ktoré uvažujú o implementácii RFID. Tieto dva dôvody sú navzájom závislé a je pravdepodobné, že keď jeden z nich stratí na význame, RFID bude expandovať. Technicky náročná implementácia, ktorá bola taktiež zmienená, poukazuje na obavy spoločností z možných komplikácii – určité zlyhania systému alebo prestoje počas implementácie. Tretia časť záveru naznačuje:


Problémy spojené s adaptáciou RFID sú založené skôr na báze finančnej než na popularite systémov čiarových kódov v supply chain.


Otázky týkajúce sa najväčšieho prínosu RFID boli ovplyvnené štruktúrou respondentov – do výskumu sa zapojili len spoločnosti z oblasti výroby. Aj preto si väčšina z nich myslí, že najviac z tejto technológie profituje produkcia...s týmto faktom je spojený hlavný účel používania RFID – dosledovateľnosť výrobkov. RFID má podľa participantov značný podiel aj na zlepšení skladovania, zjednodušení a sprehľadnení skladových operácii. Avšak je pravdepodobné, že pri inom zložení respondentov (pri účasti malo- a veľko- obchodných zástupcov), by bol prínos RFID pre skladovanie hodnotený vyššie. Niektoré firmy spomenuli dôležitosť RFID aj pre údržbu. Záver:


Najväčším prínosom RFID pre firmy z oblasti výroby je možnosť identifikácie a dosledovateľnosti výrobkov; a divízia, ktorá najviac profituje z používania RFID technológie je produkcia.


Piata hypotéza bola potvrdená – v súčasnosti je rozšírenosť pasívnych tagov oveľa väčšia ako rozšírenosť aktívnych tagov. Táto skutočnosť sa javí ako prípad celosvetového businessu, nie len toho českého a slovenského. Hlavným dôvodom je napriek širšej možnej aplikácii aktívnych tagov ich cena. V budúcnosti sa táto situácia však môže zmeniť (s príchodom nových technologických postupov a klesaním cien tagov). Záver:


Spoločnosti používajú viac pasívne tagy ako aktívne tagy.


Posledná hypotéza predpokladala, že firmy, ktoré už implementovali RFID technológiu, sú s jej fungovaním spokojné. Hoci zopár spoločností prejavilo svoju nespokojnosť s doteraz nedostatočnou návratnosťou investície, väčšina respondentov je vcelku spokojná s efektívnosťou RFID. Preto celkové hodnotenie RFID technológie znie:


Väčšina spoločností, ktoré používajú RFID technológiu, považuje tento krok ako správne rozhodnutie.


Ako zhrnutie výsledkov výskumu teda možno tvrdiť, že RFID technológia je schopná poskytnúť firmám rozsiahle možnosti ako zlepšiť ich efektívnosť v oblastiach ako produkcia a skladovanie. Zdá sa, že niektoré spoločnosti v ČR a SR sú si vedomé možného potenciálu RFID, niektoré sú schopné tento potenciál využiť, ale stále existujú veľké medzery vo využívaní a využiteľnosti tejto technológie. Pre väčšinu firiem je problém financií a finančnej investície neprekonateľný alebo aspoň nedostatočne efektívny. Avšak, je vysoko pravdepodobné, že RFID bude v blízkej budúcnosti expandovať, možno aj kvôli požiadavkám alebo "mandátom" veľkých korporácii (najmä maloobchodných reťazcov) na ich dodávateľov.


Výskum bol uskutočnený v rámci bakalárskej práce (dissertation) na University of Huddersfield, Veľká Británia.

Martin Dedík, University of Huddersfield, VŠB-TU Ostrava

(kontakt na autora je k dispozici na vyžádání)


Novinky e-mailem

Přejete si zasílat novinky o RFID?    


==ZPĚT==

RFIDportal.cz databáze dodavatelů > Dodavatelé RFID

+ Vývoj technologií

+ Výrobci technologií

+ Distributoři

+ Integrátoři

+ Lokální integrátoři

+ Dodavatelé RFID docházkových systémů

Partneři RFIDportal.cz:

ELEKTRONIKA.CZ

SKLADUJ.CZ

IN STORE Slovakia

»Obecné přínosy RFID
»Logistika
»Výroba
»Evidence majetku
»Zdravotnictví